Tác giả :

1. BAN CHỈ ĐẠO
Trưởng ban:
- Ông Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
- Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Phó ban:
- Ông Đinh Văn Phong - Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội
- Ông Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN Đồng Tháp

2. BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban:
- Ông Ngô Văn Thuyên - Chủ tịch Hội Đồng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Phó ban:
- Bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp
- Ông Nguyễn Văn Hùng  - Phó Giám đốc Sở KH&CN Đồng Tháp

Ủy viên: 
- Ông Nguyễn Hữu Lý - Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL  Đồng Tháp
- Ông Nguyễn Bình Minh - Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp
- Ông Hoàng An Quốc - Trưởng Phòng KHCN, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
- Bà Tăng Thị Diệu - Phó Chánh Văn phòng Sở KH&CN Đồng Tháp
- Ông Ngô Bá Khởi - Trưởng phòng KH-TC, Sở KH&CN Đồng Tháp
- Ông Nguyễn Hùng Thái - Trưởng phòng KH-TC, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

3. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban:
- Ông Đỗ Thành Trung - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Phó ban:
- Ông Nguyễn Thành Trung - Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp

Ủy viên:

- Bà Phạm Nguyễn Yến Trinh - Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp
- Bà Võ Thị Mỹ Lệ - Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp
- Ông Lê Tấn Cường - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
- Ông Nguyễn Đăng Nam - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
- Bà Vũ Thị Thanh Thảo Trường - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
- Bà Phùng Phương Thu Thủy - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
- Ông Châu Ngọc Thìn - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM


Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Visit month: 232

Visit total:4,060

HỘI THẢO CLB KH-CN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 51
HCMC University of Technology and Education
Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Tel: (+84.28) 37 221 223 - Ext: / 8163
E-mail: khcn@hcmute.edu.vn