Tác giả :


1. PGS. TS. Hoàng An Quốc
Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ
Email: hanquoc@hcmute.edu.vn
Di động: 0908197416

2. PGS.TS. Đỗ Thành Trung
Phó Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ
Email: trungdt@hcmute.edu.vn
Di động: 0989881588
Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Visit month: 233

Visit total:4,061

HỘI THẢO CLB KH-CN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 51
HCMC University of Technology and Education
Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Tel: (+84.28) 37 221 223 - Ext: / 8163
E-mail: khcn@hcmute.edu.vn