Tác giả :

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

1.   
Ban tổ chức nhận các bài viết có nội dung thuộc chủ đề: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp” (các nội dung đã nêu rõ trong Thư mời viết bài)

2.    Bài viết gởi về cho Ban tổ chức theo yêu cầu sau:
- Bài viết được hành văn rõ ràng, súc tích, cách dùng thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường hợp pháp do nhà nước ban hành hoặc đã dùng thống nhất trong chuyên môn hẹp. Bài viết được phân rõ phần, mục, tiểu mục. Các công thức viết rõ theo ký hiệu thông dụng.
- Mỗi bài viết dài không quá 8 trang trên khổ giấy A4 (210x297mm) gồm cả hình vẽ, bảng số và tài liệu tham khảo. Phông chữ: Times New Roman (Unicode), cỡ chữ: 12pt.
- Căn lề: trên: 2cm; dưới: 2cm; trái: 2.5cm; phải: 2cm.
- Tên bài báo, tóm tắt bài báo được trình bày bằng tiếng Việt, nêu được nội dung chính, đóng góp mới của công trình. Phần tóm tắt được viết ở đầu bài báo, dưới phần tên tác giả khoảng 150-200 từ.
- Nội dung bài báo phải viết bằng tiếng Việt.

3.    Mỗi bài gửi đến BTC gồm 01 bản mềm qua email phòng KH&CN: khcn@hcmute.edu.vn). Ban tổ chức chỉ nhận những bài được trình bày rõ ràng, hình vẽ đủ lớn và rõ để in.

4.    Tài liệu tham khảo xếp theo trình tự chỉ dẫn trong bài và theo cách trình bày:
- Nếu là tạp chí: Số thứ tự, tên tác giả, tên tạp chí, tập số, trang, (năm).
- Nếu là sách: Số thứ tự , tên tác giả, tên sách, trang, nhà xuất bản, lần và năm xuất bản.
- Nếu là luận án, luận văn: Tên tác giả; tên luận án, luận văn; cơ quan chủ quan và năm bảo vệ
- Nếu là kỷ yếu hội nghị, hội thảo: Tên tác giả; Tên bài báo; Đơn vị tổ chức; địa điểm; năm; trang.
- Các chữ nước ngoài khác hệ chữ La tinh thì phiên âm theo quy tắc thông dụng sang chữ La tinh.
- Tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài.

5.      Để tiện liên hệ người viết cần ghi rõ: Họ tên, địa chỉ, học hàm, học vị, điện thoại, fax, email và chữ ký của tác giả vào cuối bài.

6.    Thời hạn gửi bài đến hết ngày 25/8/2017.

7. CÁCH TRÌNH BÀY VÀ BÀI VIẾT MẪU (TẢI TẠI ĐÂY)


Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Visit month: 260

Visit total:3,651

HỘI THẢO CLB KH-CN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 51
HCMC University of Technology and Education
Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Tel: (+84.28) 37 221 223 - Ext: / 8163
E-mail: khcn@hcmute.edu.vn