Tác giả :

THÔNG BÁO SỐ 2
V/v kế hoạch tổ chức Hội nghị trù bị Câu lạc bộ khoa học công nghệ 
các trường đại học kỹ thuật lần thứ 51

Kính gửi:  Lãnh đạo các trường thành viên Câu lạc bộ khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật


Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 51 tại tỉnh Đồng Tháp vào ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2017. Để chuẩn bị tốt cho Hội thảo chính thức, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thông báo đến các trường thành viên kế hoạch tổ chức Hội nghị trù bị như sau:

1. Chủ đề Hội thảo lần thứ 51:
“Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp”

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị trù bị:
- Thời gian tổ chức: 08 giờ 30, thứ Ba ngày 08 tháng 8 năm 2017;
- Địa điểm tổ chức: Phòng C1-222, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

3. Nội dung Hội nghị trù bị:
Thảo luận và thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 51 tại Đồng Tháp.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trân trọng được thông báo đến các trường thành viên trong Câu lạc bộ.

Kế hoạch chi tiết Hội nghị trù bị được đính kèm theo thông báo này.

Các trường vui lòng gửi danh sách đại biểu tham dự hội nghị trù bị theo mẫu qua email khcn@hcmute.edu.vn trước ngày 04/8/2017.

Ban tổ chức kính mong nhận được sự hợp tác của quý trường./.

Trân trọng./.

                                                                                                                                   BAN TỔ CHỨC
FILE ĐÍNH KÈM: 
- KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ TRÙ BỊ
- MẪU ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ TRÙ BỊ
Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Visit month: 256

Visit total:3,647

HỘI THẢO CLB KH-CN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 51
HCMC University of Technology and Education
Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Tel: (+84.28) 37 221 223 - Ext: / 8163
E-mail: khcn@hcmute.edu.vn